Bc. Katarína Halásová

Bakalářská práce

Premeny mediálnej reprezentácie environmentálnej agendy v denníku Právo

Transformation of media representation of environmental agenda in daily newspaper Právo
Abstract:
The object of this bachelor thesis is the transformation of media representation of environmental agenda in Czech daily newspaper Právo. Research method of the thesis is quantitative content analysis. The subject of this work is analysis of editorial methods used while creating articles and further analysis of resulting media image of environmental agenda in 1997, 2005 and 2015. Research sample for …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá premenami mediálnej reprezentácie environmentálnej agendy v českom denníku Právo. Výskumnou metódou práce je kvantitatívna obsahová analýza. Predmetom práce je analýza editoriálnych postupov, využitých pri tvorbe článkov a následne analýza vzniknutého mediálneho obrazu environmentálnej agendy v rokoch 1997, 2005 a 2015. Výskumnú vzorku pre obsahovú analýzu tvorí 257 spravodajských …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika