Martina LEDNICKÁ

Bakalářská práce

Možnosti fyzioterapie u funkčních poruch v oblasti hrudníku

Possibilities of Physiotherapy for Functional Thorax Area Disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na nejčastější funkční poruchy hrudníku a hrudní páteře a na jejich terapii. První kapitola popisuje stavbu a funkce páteře, zejména páteře hrudní a hrudníku. Dále jsou v práci definovány funkční poruchy, problematika viscerosomatických vztahů vzhledem k funkčním poruchám v oblasti hrudníku a hrudní páteře. Následující kapitoly jsou věnovány léčebné rehabilitaci, v rámci …více
Abstract:
This thesis focuses on the most common functional disorders of the thorax and thoracic spine and their treatment. The first chapter describes the structures and fiction of the spine, especially the thoracic spine and the thorax. Further are defined in this work the most common functional disorders, relationship of visceral-somatic problems due to functional disorders in the thorax and thoracic spine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDNICKÁ, Martina. Možnosti fyzioterapie u funkčních poruch v oblasti hrudníku. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta