Bc. Anežka POTUŽÁKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení efektu edukace návštěv při dodržování preventivních opatření v rámci hygieny rukou

Evaluation of educational effect on visitors, when preventive measures within hand hygiene are complied
Anotace:
V této práci se zabývám tématem zaměřeným na edukaci návštěv ve zdravotnickém zařízení. Edukace je zaměřena na dodržování preventivních opatření týkajících se přenosu infekčních onemocnění. Cílem této práce je ověřit efekt zavedeného preventivního opatření upozorňujícího především na hygienu rukou. Pro tento účel jsem se zaměřila na projekt, který v nemocnici probíhá již řadu let. Čtenáře ve své práci …více
Abstract:
This work deals with the theme focused on education of visitors to a medical facility. Education is focused on following preventive measures related to the transmissions of infectious diseases. The aim of this work is to verify the effect of preventive measures focused primarily on hand hygiene. For this purpose, I focused on a project that takes place in the hospital for many years. Problems of nosocomial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nina Müllerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTUŽÁKOVÁ, Anežka. Hodnocení efektu edukace návštěv při dodržování preventivních opatření v rámci hygieny rukou. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR