Ing. Lenka Pavlovská

Bakalářská práce

Alternativní formy financování

The Alternative Sources of Funding
Abstract:
The object of this bachelor´s thesis is the evaluation of theoretical possibilities of the alternative sources for company funding and the illustration of their practical process. The first part is more theoretical and it si focused on characteristic of individual methods, their segmentation and types, their advantages and disadvantages. The second part is focused on application and contains features …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je zhodnotenie teoretických možností alternatívnych foriem financovania podniku a ich praktického priebehu. V prvej, teoretickej časti, sú charakterizované jednotlivé metódy, ich členenie a druhy, výhody a nevýhody. V aplikačnej časti sú vlastnosti alternatívnych zdrojov ilustrované na modelových príkladoch a je poukázané na ich špecifiká v porovnaní s vybraným klasickým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta