Bc. Jan Pouska

Bakalářská práce

Electronic Marketing for small and medium business

Electronic Marketing for small and medium business
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití digitálního a elektronického marketingu v malých podnicích. Cílem práce je popsat a zhodnotit marketingové nástroje, které společnost využívá. V teoretické části bakalářské práce se autor zaměřuje na popis marketingu ve 21. století se zvláštním zaměřením na digitální marketing a jeho trendy, charakteristiky, cíle a nástroje. V praktické části bakalářské práce …více
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on the use of digital marketing of a small business. The goal of the thesis is to describe and evaluate marketing instruments that are being used by the company. In the theoretical part, the author is focusing on the description of marketing in the 21st century with a special focus on digital marketing and its trends, characteristics, goals, and instruments. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní