Tímea Kozáková

Bakalářská práce

Získavanie a výber pracovníkov vo vybranej organizácií

Získávání a výběr pracovníků ve vybrané organizaci
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání a výběru pracovníků ve vybrané organizaci. Práce sestává ze tří částí: teoretické, metodologické a praktické. Teoretická část obecně popisuje jednotlivé body procesu získávání pracovníků a jejich následného výběru. V metodologické části jsou popsány metody použité pro zpracování praktické části, která zhodnocuje vybrané personální činnosti ve společnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with recruitment and employee selection in chosen organisation. Thesis is composed of three parts, theoretical, methodological and practical part. Theoretical part describes individual points of recruitment process and consecutive employee selection. Methodological part describes methods used for the processing of the practical part, which evaluates selected personnel activities …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na tému získavanie a výber pracovníkov vo vybranej organizácií. Práca pozostáva z troch častí, teoretickej, metodologickej a praktickej časti. Teoretická časť vo všeobecnosti opisuje jednotlivé body procesu získavania pracovníkov a ich následného výberu. V metodologickej časti sú popísané metódy použité pre spracovanie praktickej časti, ktorá zhodnocuje vybrané personálne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Tereza Vinšová
  • Oponent: Taťána Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38588