Vendula KOHOUTKOVÁ

Diplomová práce

Pohybová aktivita a motorika dětí v předškolním a mladším školním věku

Physical activity and motor skills of preschool and younger school children
Anotace:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zaměřuje se na posouzení a porovnání pohybové aktivity a motoriky dětí v předškolním věku a následně v mladším školním věku. Soubor tvořilo celkem sedmnáct dětí, které byly dvakrát měřeny, v předškolním věku a následně v mladším školním věku. Pohybová aktivita byla měřena pomocí Fitness náramků Garmin vívofit junior2. Motorické schopnosti byly vyhodnoceny …více
Abstract:
This thesis follows up on the bachelor's thesis and focuses on the assessment and comparison of physical activity and motor skills of children in preschool age and subsequently in younger school age. The group consisted of a total of seventeen children, who were measured twice, in preschool age and in younger school age. Physical activity was measured using Garmin vívofit junior2 Fitness bracelets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTKOVÁ, Vendula. Pohybová aktivita a motorika dětí v předškolním a mladším školním věku. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta