Simona Všetičková

Diplomová práce

THE COMPOSITION OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH

Struktura vládních výdajů a ekonomický růst
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje vliv struktury vládních výdajů na ekonomický růst. Jejím cílem je identifikace růstových a proti-růstových složek vládních výdajů. Teoretický model vychází z teorie endogenního růst a objasňuje působení produktivních a neproduktivních výdajů na hospodářský růst. Otázka skladby veřejných výdajů a případné implikace pro růst země je analyzována pro 18 Evropských zemí v …více
Abstract:
This thesis examines the effect of the government expenditure structure on the economic growth. The objective is to determine which components of public expenditures are growth enhancing and which growth retarding. The theoretical model is set into the endogenous growth framework and describes the growth mechanism of productive and unproductive government expenditures. The growth impact of public spending …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46721