Bc. Yulia Fedoseeva

Master's thesis

Experimentální zkoumání faktorů ovlivňujících poctivost zákazníků

Experiment on factors influencing customers’ honesty
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá specifickou oblastí nepoctivosti, která pochází ze strany zákazníků restaurací. Jedná se o replikaci experimentu skupiny autorů Azar et al. (2013), v rámci kterého zákazníkům izraelské restauraci byla vrácena vyšší částka, než by měla. Jako závislá proměnná bylo sledováno, zda zákazník přebývající peníze vrátí. Replikace byla realizována formou terénního experimentu …more
Abstract:
The submitted diploma thesis focuses on a specific area of dishonesty, which comes from the customers. This is a replication of Azar et al. (2013) experiment conducted in Izraeli restaurant, where customers who paid with cash received excessive change. The observed dependent variable was whether the customer returns excessive change. The replication was carried out in the field in two Brno restaurants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management