Hana FEJFAROVÁ

Bakalářská práce

Divadlo J. K. Tyla v Plzni za působení ředitele Rudolfa Kubáčka

The J.K.Tyl Theatre in Pilsen during a directorship of Rudolf Kubáček
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na plzeňské Divadlo J. K. Tyla za působení Rudolfa Kubáčka ve funkci ředitele divadla, což je období od roku 1954 do roku 1970. Práce se zabývá jednak postavou ředitele Kubáčka, zároveň také všemi složkami divadla - tedy činoherním souborem, operním souborem, operetním souborem a baletním souborem, výpravou a technickými složkami. V jednotlivých kapitolách jsou tyto …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the theme The J.K.Tyl Theatre in Pilsen during a directorship of Rudolf Kubáček. The thesis is focused on the period of a directionship of Rudolf Kubáček in the pilsen theatre ? it was the period from 1954 to 1970. Mainly documents from the archive have been used for completing this text. These documents were supplemented by literary sources. My bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zveřejnit od: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEJFAROVÁ, Hana. Divadlo J. K. Tyla v Plzni za působení ředitele Rudolfa Kubáčka. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny