Hana Jordánová

Diplomová práce

Výuka českého jazyka ve 3. ročníku ZŠ v kombinaci prezenční a dálkové výuky

Czech language teaching in the third grade of elementary school in a combination of distance and in-person learning
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na výuku českého jazyka ve třetím ročníku ZŠ během pandemie covid-19. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se práce zabývá tím, co je to RVP ZV, onemocněním SARS-CoV-2, jak probíhala výuka v distanční formě vzdělávání, dále se zaměřuje na obsah učiva učebnic pro žáky třetích ročníků. Praktická část práce se věnuje výuce českého jazyka …více
Abstract:
The thesis focuses on teaching the Czech language in the third grade of primary school during the covid-19 pandemic. The thesis divides into a theoretical part and a practical part. The theoretical part of the thesis deals with RVP ZV, SARS-CoV-2, how teaching took place during distance education. It also focuses on the content of textbooks for students of the third grade of primary school. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tereza Švandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta