Bc. Barbora Švehlíková

Bakalářská práce

Les outils textométriques appliqués au phénomène de la verlanisation dans le corpus des chansons de rap

Textometric Tools Applied to the Phenomenon of Verlanization in the Corpus of the Rap Songs
Abstract:
This bachelor thesis deals with the phenomenon of verlanization by means of textometric programmes (Lexico 3, TextObserver, Alceste) in the rap corpus RapCor. The aim of this work is to demonstrate the practical application of these programmes on the concrete lexical phenomenon. In the theoretical part, we present the basic notions which touch slang language, sociolinguistic aspects of the word-forming …více
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce zkoumá fenomén verlanizace pomocí textometrických programů (Lexico 3, TextObserver, Alceste) v rapovém korpusu RapCor, jejichž praktickou aplikaci se snaží demonstrovat při výzkumu konkrétního lexikálního jevu. Teoretická část představuje základní pojmy, které se dotýkají slangové mluvy, sociolingvistických aspektů slovotvorného postupu metatezí nazývaného verlan a obecné …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta