Jan Vrzal, DiS.

Bachelor's thesis

Spinální trauma v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Spinal trauma in terms of pre-hospital care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá spinálním traumatem v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části bakalářské práce je popsána anatomie páteře a stavba, uložení i funkce míchy. Je zde vysvětlena etiologie, patofyziologie a diagnostika spinálního traumatu. Tato část také popisuje postup léčby poskytnuté zdravotnickou záchrannou službou na místě události …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with spinal trauma in the conditions of pre-hospital emergency care. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor's thesis describes the anatomy of the spine and the structure, placement and function of the spinal cord. The etiology, pathophysiology and diagnosis of spinal trauma are explained here. This part also describes the procedure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: MUDr. Vrzalová Kateřina
  • Reader: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická