Bc. Barbora Holubová

Master's thesis

Implementace nového ekonomického informačního systému v příspěvkové organizaci

Implementation of new economic information system into public fundid organisation
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na implementaci nového účetního software ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a na analýzu jeho přínosů. Na základě porovnání s původním software je vyhodnocena úspěšnost implementace. V případě nedostatků jsou navržena řešení ke zkvalitnění funkčnosti systému, k automatizaci práce v účetním software a tím zvýšení efektivity práce.
Abstract:
The diploma thesis is focused on the implementation of new accounting software in St. Anne's University Hospital in Brno and on the analysis of its benefits. The success of the implementation is evaluated based on the comparison with the original software. There are proposed solutions to improve the system's functionality, to automate work in accounting software and thus to increase the work’s efficiency …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Hrušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING