Bc. Jakub Patočka

Bakalářská práce

Návrh a implementace informačního systému

Design and implementation of information system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému, který je určen pro řízení projektů a jejich úkolů. Cílem práce je navržení a vytvoření nového webového informačního systému, který zefektivní práci na zpracovávaných projektech. Teoretická část práce se zabývá již existujícími řešeními a metodami zpracování. Praktická část bakalářské práce se zabývá navržením informačního …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the design and implementation of a web-based information system, which is designed for project and task management. The goal is to design and create a new system, which will streamline work on current projects. The theoretical part deals with already existing solutions and processing methods. The practical part deals with the designing of the new information system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní