Bc. Lukáš Indrák

Bachelor's thesis

Dobrovolné práce nezaměstnaných jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce

Volunteering as a Tool How to Increase Competitiveness on a Labor Market
Abstract:
Bakalářská práce Dobrovolné práce nezaměstnaných jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce se zabývá problematikou dobrovolnické angažovanosti nezaměstnaných v regionu Kroměřížsko jako prostředku ke zvýšení uplatnitelnosti. Práce se věnuje informovanosti a zájmu nezaměstnaných o dobrovolnické projekty. Dále též předkládá aktuální příležitosti dobrovolnictví v regionu.
Abstract:
The bachelor thesis Volunteering as a Tool How To Increase Competitiveness on a Labor Market treats the issue of the voluntary involvement of the unemployed of the Kroměříž region as a way to raise their employment prospects. The thesis focuses in detail on the voluntary projects awareness and interest among those out of a job. The paper then presents the current volunteering opportunities in the region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta