Bc. Vojtěch Dvořák

Bakalářská práce

Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování

Circulating Tumor Cells as a Window on Metastasis Biology
Anotace:
Dominující příčinou úmrtí v případě rakovinových onemocnění je rozšíření nádorových buněk do orgánů vzdálených od místa vzniku primárního tumoru. Tento proces tzv. metastázování je velice komplexní a zahrnuje celou kaskádu kroků, kterými musí nádorová buňka projít, aby v tomto procesu uspěla. Jedním z klíčových momentů v procesu metastazování je přechod nádorové buňky z masy tumoru do krevní cirkulace …více
Abstract:
The dominating cause of death due to cancer diseases is spreading of disease into organs, which are distant from primary tumour. This process, so-called metastasizing is very complex and includes huge variety of partial events, which cancer cell must go through to become successful in metastasis establishment. One of the key moments in process of development of metastasis is enter of cancer cell into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta