Theses 

Manažer a osobnostní společnost – Bc. Jan Loos

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Loos

Diplomová práce

Manažer a osobnostní společnost

Manager and personage community

Anotace: Ve své diplomové práci se věnuji zejména kompetencím manažerů, což je i mým hlavním cílem. Do hlavního cíle jsem zahrnul zejména identifikování požadovaných kompetencí, které jsou pro manažera z jeho pohledu klíčové. Teoretická část je zaměřena na pojem managementu a jeho vývoj v rámci jednotlivých teorií managementu, dále na podstatné kompetence manažera. Aplikační část je věnována výzkumu s cílem identifikovat potřebné kompetence manažerů v současnosti a pro budoucnost. Hlavní metodou výzkumu je dotazníkové šetření, kdy byli osloveni manažeři na liniové pozici řízení, dále na střední pozici řízení a také vrcholoví manažeři. V závěru práce shrnuji výsledky výzkumu a popisuji naplnění cílů.

Abstract: In my thesis I parcicular pursue to the competencies of managers, which is my main goal. To the main goal I include identifying the required competencies for managers. The theorecical part focuses the concept of management and his development of management, and essential skills manager. The application part is devoted to research and identify the competencies required of managers in the present and in the future. The main survey, where I asked the line managers, managers of the central position of management and top managers. In the conclusion of thesis, I summarize the results of research and I describe the objectives.

Klíčová slova: Dotazník, dotazníkové šetření, liniový manažer, manažer, manažer na střední pozici řízení, manažerské kompetence, vrcholový manažer. Questionnaire, questionnaire survey, line manager, manager, manager of the central position of management, managerial skills, top manager.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz