Bc. Dagmar Janíčková

Bakalářská práce

Historie a vývoj dopravního značení na území českého státu, dopravní výchova

History and Development of Traffic Signs in the Czech State Territory, Traffic Education
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat historický vývoj svislého dopravního značení, dopravní výchovy a řidičských průkazů na území českého státu. Bakalářská práce je rozdělená na praktickou a teoretickou část. Teoretická část mapuje historický vývoj svislého dopravního značení v závislosti na rozvoji automobilové dopravy na území českého státu. Zároveň je teoretická část bakalářské práce zaměřena i …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is mapping of historical development of vertical road signs, traffic education and driver’s licenses in the Czech state territory. The bachelor thesis is divided to a practical and a theoretical part. The theoretical part charts historical development of vertical road signs in the context of road transport development in the Czech state territory. It deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta