Bc. Dagmar Janíčková

Bachelor's thesis

Historie a vývoj dopravního značení na území českého státu, dopravní výchova

History and Development of Traffic Signs in the Czech State Territory, Traffic Education
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat historický vývoj svislého dopravního značení, dopravní výchovy a řidičských průkazů na území českého státu. Bakalářská práce je rozdělená na praktickou a teoretickou část. Teoretická část mapuje historický vývoj svislého dopravního značení v závislosti na rozvoji automobilové dopravy na území českého státu. Zároveň je teoretická část bakalářské práce zaměřena i …more
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is mapping of historical development of vertical road signs, traffic education and driver’s licenses in the Czech state territory. The bachelor thesis is divided to a practical and a theoretical part. The theoretical part charts historical development of vertical road signs in the context of road transport development in the Czech state territory. It deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta