Jiří MORAVEC

Bachelor's thesis

Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku

Nordic Walking like variant of functional training.
Abstract:
Téma mé bakalářské práce se týká sestavení zásobníku cviků a jeho fotodokumentace v oblasti funkčního tréninku v nordic walking. Budou zde uvedeny základní popisy vybraných cviků, které mají pomoci instruktorům nordic walkingu a trenérům správně sestavovat cvičební jednotky se zaměřením na funkčnost a rozvoj svalových skupin. Je zde vysvětlen význam slova nordic walking a pojmy s ním spojené, jako …more
Abstract:
The topic of my bachelor work concerns a reparation of exercises and photographic documentation of functional training in nordic walking. In this work you can find the basic descriptions of selected exercises which can help instructors and trainers of nordic walking to right assemble exercise unit with a focus on functionality and development of Gross of muscles. There is explain meaning of nordic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MORAVEC, Jiří. Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/