Bc. Adéla Staňková

Bakalářská práce

Stravování a zdravá výživa lidí ve fitness centrech

Catering and healthy diet of people in fitness centers
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o stravování a zdravé výživě lidí, kteří navštěvují zařízení fitness. V práci byly zhodnoceny tři hypotézy. První hypotéza se týkala předpokladu, že lidé, kteří navštěvují fitness a wellness zařízení se převážně stravují zdravě a pravidelně cvičí. Druhá hypotéza se týkala věku návštěvníků fitness center, kdy předpokladem bylo, že tato zařízení navštěvují především lidé mladšího …více
Abstract:
Bachelor essay deals with eating and healthy food/nutrition of people attending fitness facilities. In this work were evaluated three assumptions. The first hypothesis relates to the assumption that people who attend fitness and wellness facility mainly eat healthy food and exercising regularly. The second hypothesis relates to the age of fitness centers visitors, where the assumption was that these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví