Mgr. Lukáš Skládal

Bakalářská práce

Recepce II. vatikánského koncilu v českých zemích

Reception of the II. Vatican Council in the Czech Lands
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje přijetí II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě, jeho vlivu a významu pro katolickou církev a společenskou situaci. Rovněž mapuje reakci složek komunistické státní správy, jejichž úkolem bylo sledovat pokoncilní vývoj a případně potlačovat provádění některých změn v oblasti církevního života. Ve stručnosti je popsána a zhodnocena situace katolické církve v období totalitního …více
Abstract:
The Bachelor Thesis attends to the acceptance of the Second Vatican Council in Bohemia and Moravia, its influence and importance for the Catholic Church and social situation. It also monitors reaction of communist state administration organs which objective was to monitor development after the council and eventually to restrain realization of some changes in the area of church life. Situation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta