Barbora Pecharová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče u dětského pacienta s neuroblastem při léčbě Dinutuximabem beta

Complex Nursing Care in a Pediatric Neuroblastoma Patient Treated with Dinutuximab Beta
Anotace:
PECHAROVÁ, Barbora. Komplexní ošetřovatelská péče u dětského pacienta s neuroblastomem při léčbě Dinutuximabem beta. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová., Praha. 2021. 66 s. Hlavním tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o pacienta v předškolním věku s onkologickým onemocněním, a to s neuroblastomem se specifikem …více
Abstract:
PECHAROVÁ, Barbora. Complex Nursing Care for Pediatric Patient with Neuroblastoma in Treatment Using Dinutuximab Beta. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová. Prague. 2021. 66 pages.The main topic of the thesis is the complex nursing care for preschool patient with oncological disease, meaning neuroblastoma with specific in treatment using Qarziba or Dinutuximab …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: PhDr. Renata Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická