Ekaterina Samarina

Diplomová práce

The impact of Electronic word of mouth on customer behavior on the Russian e-commerce market

Vliv elektronického ústního podání na chování zákazníků na ruském trhu elektronického obchodování
Anotace:
Tato práce je věnována analýze chování spotřebitelů online v Rusku a poskytuje několik pohledů na faktory ovlivňující ruské kupující. Klíčovým faktorem, který je zkoumán, je elektronické ústní podání neboli eWOM a postoj lidí k němu. Vnitřní motivy, chování a postoje jsou studovány pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, tj. hloubkových rozhovorů a online průzkumu na podporu shromážděných informací …více
Abstract:
This thesis is dedicated to analyze online consumer behavior in Russia and provide some insights on factors, influencing Russian buyers. The key factor, which is examined is electronic word of mouth or eWOM and people`s attitude towards it. Inner motives, behavior and attitude are studied using quantitative and qualitative methods, i.e. in-depth interviews and online survey to support the information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2022
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87986