Bc. Markéta Vymazalová

Master's thesis

Postoj pomáhajících pracovníků k posilování resilience u dětí předškolního věku vyrůstajících v dětském domově rodinného typu

The helping workers' attitude towards the resiliency of children at the pre-school age growing up in pro-family institutions
Anotácia:
Tato diplomová se zabývá postojem pomáhajících pracovníků k posilování resilience dětí předškolního věku vyrůstajících v dětských domovech rodinného typu. Pro zodpovězení této otázky byl proveden kvalitativní výzkum. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů obsažených ve výzkumné otázce a dalších teorií, které souvisí s posilováním resilience u dětí v dětských domovech. Metodologická část se věnuje …viac
Abstract:
This thesis deals with the helping workers´ attitude towards the resiliency of children at the pre-school age growing up in pro-family institutions. There was a qualitative research done and then the acquired data have been analyzed and interpretated in order to answer the main research question. The theoretical section represents all of the concepts contained in the main research question. The methodological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií