Bc. Barbora Pohanková

Diplomová práce

Moc v komunikaci mezi pedagogy a dětmi předškolního věku

Power of communication between educators and pre-school children
Anotace:
Diplomová práce s názvem Moc v komunikaci mezi pedagogy a dětmi předškolního věku se zabývá projevy moci v komunikaci v interakci pedagog – dítě. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska pojmu moc, dále popisuje moc v předškolní instituci, zabývá se jejími účastníky a specifikuje moc v pedagogické komunikaci. Obsahem empirické části práce je popis metodologie výzkumného šetření a následný …více
Abstract:
The Diploma thesis named Power of communication between educators and pre-school children focuses on manifestations of power in communication in the educator-child interaction. Its theoretical part deals with theoretical starting points of power, describes power in pre-school institution, deals with participants of pre-school education and specifies power in pedagogical communication. Empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta