Michal Polcer

Diplomová práce

Využití technologie Kinect při získávání motion capture dat

The Use of Technology Kinect in Obtaining Motion Capture Data
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace, která využívá technologii Kinect pro získávání motion capture dat. Získaná data je dále možné využít v profesionálním programu Blender, který je rozšířen pomocí externího pluginu tak, že jsou do něj snímaná data přenášena a následně mapována na kostru vhodně zvoleného modelu. Při real-time přenosu do Blenderu je na modelu možné sledovat pohyby a data …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create an application that will use Kinect technology for obtaining motion capture data. The obtained data will also be used in professional 3D tools Blender, which will be extended by an external plugin, so that the scanned data is transmitted and then mapped to the skeleton of a suitably chosen model. During real-time transmission to Blender is it possible to track the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika