Renata Hronová

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy se zaměřením na žáky základní školy

Socio-pathological phenomena with a focus on primary school pupils
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení příčin, hrozeb a důsledků sociálně-patologických jevů dětí a žáků na základních školách a hledání řešení, jak tyto jevy omezit. Úvodní část obsahuje stádia vývojové psychologie a vysvětluji charakteristiku sociálně-patologických jevů. Následně přibližuji účastníky, jaké jsou jejich role v životě mladistvých v rámci řešení této problematiky. Hlavní část popisuje vybrané …více
Abstract:
The goal of the bachelor’s thesis is to look at causes, threats, and consequences of socially pathological phenomena of primary school students and limit those phenomena. The introduction describes stages of developmental psychology and characteristics of socially pathological phenomena. Participants and their role in addressing the issue are described. Body of thesis describes specific forms of socially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/urgpd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Lavičková
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě