Ing. Marie Krejsová

Bakalářská práce

Živnostenské podnikání a vnitrostátní nákladní automobilová doprava

Trade business and domestic road haulage
Anotace:
Abstrakt Teoretická část této bakalářské práce je zaměřena na administrativní popis k získání živnostenského oprávnění týkajících se fyzických i právnických osob. Zahrnuje nejen počátek, ale i průběh a zánik živnostenského oprávnění. Praktická část je zaměřena na konkrétní úspěšnou společnost, která provozuje svoji podnikatelskou činnost ve vnitrostátní nákladní automobilové dopravě. Musí splňovat …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis is focused on the administrative description to obtain a trade license relating to individuals and legal entities. It includes not only the beginning and the progress and termination of the business license. The practical part is focused on specific successful company that operates its business in the domestic automotive transportation. Must comply with the law applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní