Markéta Doleželová

Bachelor's thesis

Gender Minority and Its Sociolect

Gender Minority and Its Sociolect
Abstract:
This bachelor's thesis deals with a language of lesbian, gay, bisexual and transsexual individuals. The work examines the language of LGBT minorities with regard to gender and sexuality. An extensive part of this thesis is devoted to homosexual social identities and their linguistic practice. The purpose of this work is to determine if the gay terminology is frequently used in gay writing, and whether …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů. Práce zkoumá jazyk LGBT minorit v rámci genderu a sexuality. Značná část této práce je věnovaná homosexuálním identitám a jejich jazykové praxi. Účelem této práce je rozhodnout zda je terminologie gayů četně užívána v jejich psaní, a zda, a jak se sexuální orientace odráží ve zvoleném korpusu.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016
Accessible from:: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Čechová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Doleželová, Markéta. Gender Minority and Its Sociolect. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration