Bc. Kamila Peroutková

Diplomová práce

Lokální a regionální železniční doprava - podpora rozvoje euroregionů

Local and regional rail transport - to support the development of Euroregions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá železničními tratěmi v oblasti euroregionů v souvislosti s jejich rozvojem. Cílem práce je na základě odborné literatury popsat vývoj železniční dopravy a osudy železničních tratí v Čechách, zejména v oblastech euroregionů. Železniční tratě se u nás začali budovat v 19. století a to v důsledku rozmachu těžby uhlí. S odstupem těžby se několik tratí zrušilo a nahradilo se autobusovou …více
Abstract:
The thesis deals with railway lines in the area of Euro-regions in connection with their development. The aim of the study is the basis of literature to describe the development of rail transport and fate of railway lines in the country. The track is with us began to build in the 19th century due to the expansion of coal mining. With the passing of mining with several tracks repealed and replaced with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Lenka Povová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní