Simona Popelková

Bachelor's thesis

Posouzení bonity žadatelů o hypoteční úvěr

Creditworthiness evaluation of applicants for the mortgage loan
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Posouzení bonity žadatelů o hypoteční úvěr“ je rozbor přístupu komerčních bank k vyhodnocení úvěruschopnosti žadatelů – fyzických osob – o hypoteční úvěr. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou bank, bankovních obchodů, specifiky hypotečních úvěrů a hodnocením bonity fyzických osob. Praktická část práce je věnována procesu vyhodnocení úvěruschopnosti žadatelů …more
Abstract:
Bachelor's thesis “Creditworthiness evaluation of applicants for the mortgage loan“ is focused on the process of creditworthiness assessment of the applicants - natural people - for the mortgage loan. The theoretical part of the presented thesis is dedicated to the brief characteristic of banks, banking operations, specifics of the mortgage loans and to the creditworthiness evaluation. The analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta