Simona Popelková

Bakalářská práce

Posouzení bonity žadatelů o hypoteční úvěr

Creditworthiness evaluation of applicants for the mortgage loan
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Posouzení bonity žadatelů o hypoteční úvěr“ je rozbor přístupu komerčních bank k vyhodnocení úvěruschopnosti žadatelů – fyzických osob – o hypoteční úvěr. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou bank, bankovních obchodů, specifiky hypotečních úvěrů a hodnocením bonity fyzických osob. Praktická část práce je věnována procesu vyhodnocení úvěruschopnosti žadatelů …více
Abstract:
Bachelor's thesis “Creditworthiness evaluation of applicants for the mortgage loan“ is focused on the process of creditworthiness assessment of the applicants - natural people - for the mortgage loan. The theoretical part of the presented thesis is dedicated to the brief characteristic of banks, banking operations, specifics of the mortgage loans and to the creditworthiness evaluation. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta