Lucie Teplá

Bachelor's thesis

Learning English in Pre-school age ? Parents? Beliefs

Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is parents? beliefs about early English language learning. The theoretical part starts with a look into the origin and development of the pre-school institutions in the Czech Republic. Then the focus is on a Framework Education Programme for Pre-primary Education and its conception and contribution to the English pre-school classes. An emphasis is placed on overall …viac
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou názory rodičů na ranou výuku anglického jazyka. Teoretická část začíná nahlédnutím do původu a vývoje předškolních zařízení v České republice. Poté se práce zaměřuje na definování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho přínos do výuky anglického jazyka. Důraz je kladen na celkový vývoj dítěte předškolního věku a hlavně také na osvojování …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedúci: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Teplá, Lucie. Learning English in Pre-school age ? Parents? Beliefs. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická