Bc. Karolína Lukáčová

Bakalářská práce

Alternativní výživa u onkologických pacientů

Alternative nutrition in cancer patients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní výživy u onkologicky nemocných pacientů. V první části jsou popsány základy problematiky nádorových onemocnění a proces jejich vzniku. Další části této práce se pak věnují popisu výživy u těchto pacientů a také změnám metabolismu spojených s přítomností nádorového onemocnění. Následně jsou blíže popsány jednotlivé vybrané alternativní výživové …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issues of alternative nutrition therapies among cancer patients. In the first part oncology diseases and process of its formation are described. The following parts of this thesis are then focused on description of nutrition in oncology patients and also on metabolism changes during cancer disease. Further description of chosen alternative nutrition ways with its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Krabáčová
  • Oponent: Mgr. Nikola Prokešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut