Bc. Karolína Lukáčová

Bachelor's thesis

Alternativní výživa u onkologických pacientů

Alternative nutrition in cancer patients
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní výživy u onkologicky nemocných pacientů. V první části jsou popsány základy problematiky nádorových onemocnění a proces jejich vzniku. Další části této práce se pak věnují popisu výživy u těchto pacientů a také změnám metabolismu spojených s přítomností nádorového onemocnění. Následně jsou blíže popsány jednotlivé vybrané alternativní výživové …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the issues of alternative nutrition therapies among cancer patients. In the first part oncology diseases and process of its formation are described. The following parts of this thesis are then focused on description of nutrition in oncology patients and also on metabolism changes during cancer disease. Further description of chosen alternative nutrition ways with its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Krabáčová
  • Reader: Mgr. Nikola Prokešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian