Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS.

Diplomová práce

Rodina s dítětem s nařízenou ústavní výchovou

Family and child with ordered institutional upbringing
Anotace:
Diplomová práce s názvem „rodina s dítětem s nařízenou ústavní výchovou“ je věnována problematice rodin s dětmi, které vyrůstají v institucionální výchově. Hlavním tématem práce je ohrožené dítě a rizika jeho vývoje v souvislosti s jeho oddělením od původní biologické rodiny. Z tohoto důvodu je pozornost věnována také jednotlivým formám institucionální výchovy a formám spolupráce s ohroženou rodinou …více
Abstract:
The diploma thesis called “family with a child with ordered institutional upbringing” is devoted to the issues of families with children, who grow up in institutional upbringing organizations. The main theme of the thesis is an endangered child and the risks of his or her development in connection with the separation from the original biological family. That is the reason why the attention is paid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta