Bc. Hana Grögerová

Master's thesis

Sociálně právní ochrana dětí z pohledu / pozice kurátora pro děti a mládež

Socio-legal protection of children from the point of view/position of a curator for children and youth
Abstract:
Diplomová práce se nazývá Sociálně-právní ochrana dětí z pohledu/pozice kurátora pro děti a mládež. Jejím cílem je zmapovat vztahy mezi kurátorem pro děti a mládež, rodiči a dětmi, které se dopustily protiprávního jednání a procházejí evidencí zmíněného kurátora. V teoretické části je vymezen základní legislativní rámec kurátora pro děti a mládež a trestní odpovědnost dětí. V dalších kapitolách je …more
Abstract:
The diploma thesis is called Social and legal protection of children from the point of view/position of a curator for children and youth. Its goal is to map the relationships between the curator for youth, parents and children who have committed illegal acts and are going through the records of the said curator. In the theoretical part, the basic legislative framework of the curator for children and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Reader: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě