Bc. Ilona Přibylová

Diplomová práce

Kurátor pro děti a mládež jako sociální pracovník ve veřejné správě

Curator for children and youth as a social worker in public administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kurátora pro děti a mládež jako sociálního pracovníka ve veřejné správě. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy a činnost kurátora pro děti a mládež. Cílem práce je zhodnocení postavení a činnost kurátora pro děti a mládež v případech závadového chování dětí a mládeže. Na základě provedeného výzkumu u vybraných kazuistik je představena činnost kurátora …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of a curator for childeren and youth as a social worker in public administration. The theoretical part is focused on legislation and the activities of a curator for children and youth. The aim of the work is to evaluate the status and activity of a curator for children and youth in cases of faulty behaviour of children and youth. Based on research carried out on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/w6syr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě