Bc. Jana Jobová

Bakalářská práce

Sebereflexe : klíč k profesnímu růstu učitele mateřské školy

Self-reflection: the key to the professional growth of a preschool teacher
Anotace:
ANOTACE: Bakalářská práce pojednává o sebereflexi učitelek mateřských škol. Klade si za cíl zjistit, zda učitelky sebereflexi provádí a jak často, jaké je jejich celkové povědomí o sebereflexi, a jak pomocí sebereflexe mění své přístupy vůči svěřeným dětem. Teoretická část vymezuje pojmy sebereflexe, reflexe, profesní kompetence, osobnost učitele. V této části jsou popsány metody, funkce a fáze sebereflexe …více
Abstract:
ABSTRACT: The bachelor thesis deals with self-reflection of preschool teachers. It aims to find out if teachers are proceeding self-reflection and how often. Which tools are they using for self reflection. What is their overall awarness about self-reflection, and how they use it to change their attitude towards committed children. Theoretical part defines the terms of self-reflection, reflection, competence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy