Rostislav Vepřek

Bachelor's thesis

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries

Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to assess the role of cultural mapping in international trade. Theoretical part addresses elements of culture and points out the importance of cultural intelligence within international trade. These elements were analysed and compared with selected countries of Western and Southern Europe. Sub-goal of this paper was the execution of comparative analysis focused …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit význam kulturního mapování pro mezinárodní obchodní aktivity. Teoretická část se zabývá elementy kultury a poukazuje na důležitost kulturní inteligence v rámci mezinárodního obchodu. Tyto elementy kultury byly analyzovány a porovnány ve vybraných zemích Západní a Jižní Evropy. Dílčím cílem bylo provedení komparativní analýzy zaměřené na důležitost kulturních …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vepřek, Rostislav. Culture Mapping and the Role of Culture in International Trade in Western and Southern European Countries. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe