Nicole Máchová

Bachelor's thesis

Analýza společnosti Kongresové centrum Praha ,a.s. a jejího působení na českém a zahraničním trhu

Analysis of the Prague Congress Centre and Its Activities on the Czech and Foreign Markets
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení Kongresového centra Praha, a.s. (dále jen KCP) na českém a zahraničním trhu kongresového průmyslu a navrhnout změny, které by mohly jeho postavení na tomto trhu posílit. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem práce. Ve čtvrté kapitole je představeno KCP a jeho historie. Pátá kapitola se zabývá analýzou vnějšího …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the position of the Prague Congress Centre (PCC) on the Czech as well as on foreign convention industry markets, and suggest changes which could improve its position on these markets. The thesis is divided into eight chapters. The first three chapters are the theoretical basis of the thesis. The fourth chapter introduces the PCC and its history. The fifth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Vladimíra Khelerová
  • Reader: Zdeněk Vojtíšek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45080