Nicole Máchová

Bachelor's thesis

Analýza společnosti Kongresové centrum Praha ,a.s. a jejího působení na českém a zahraničním trhu

Analysis of the Prague Congress Centre and Its Activities on the Czech and Foreign Markets
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení Kongresového centra Praha, a.s. (dále jen KCP) na českém a zahraničním trhu kongresového průmyslu a navrhnout změny, které by mohly jeho postavení na tomto trhu posílit. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem práce. Ve čtvrté kapitole je představeno KCP a jeho historie. Pátá kapitola se zabývá analýzou vnějšího …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the position of the Prague Congress Centre (PCC) on the Czech as well as on foreign convention industry markets, and suggest changes which could improve its position on these markets. The thesis is divided into eight chapters. The first three chapters are the theoretical basis of the thesis. The fourth chapter introduces the PCC and its history. The fifth …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45080