Bc. Soňa Grobová

Bachelor's thesis

Konstrukce s příslovečným určením způsobu v ruštině a češtině.

Construction with adverbial of manner in Russian and Czech
Anotácia:
Bakalářská práce Konstrukce s příslovečným určením způsobu v ruštině a češtině pojednává o analýze větných konstrukcí s příslovečným určením způsobu v ruštině a češtině. Důraz je v této práci kladen na podrobný teoretický přehled dané problematiky a následné uplatnění poznatků v praktické části, která je zaměřena na část díla Zločin a trest od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Rozebrán je ruský originál …viac
Abstract:
The bachalor thesis Constructions with disjunctive adverbs in Russian and in Czech deals with the analysis of syntactic constructions with disjunctive adverbs. The emphasis of this work is put on a thorough theoretical overview of the aforementioned matter and on its following application in praxis. The thesis is focused on a part of the work Crime and Punishment by Fyodor Mikhailovisch Dostoyevsky …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language