Mgr. Ivan Novák

Bakalářská práce

Testování řízené chováním v prostředí webové aplikace Kentico CMS

Behavior-driven testing for web application Kentico CMS
Abstract:
This thesis tries to find right frameworks for behavior-driven testing for web application Kentico CMS and with chosen one, to create a set of automated tests. First part of this thesis describes different types of testing and describes testing as a part of developing software. Second part analysis frameworks for behavior-driven testing. At the end describes the process of implementing automated tests …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vybraním vhodných nástrojov pre testovanie riadené správaním pre webovú aplikáciu Kentico CMS a za použitia jedného z nich vytvorenia sady testov. V úvode práca popisuje základné rozdelenie testovania a predstavuje testovanie ako súčasť vývoja softvéru. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou nástrojov vhodných pre testovanie riadené správaním. Záver práce sa venuje procesu implementácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Martinák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat