Theses 

Les Liaisons dangereuses : étude comparée du roman et de son adaptation filmique – Lucie KÖTELEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura - Základy společenských věd

Lucie KÖTELEŠOVÁ

Bakalářská práce

Les Liaisons dangereuses : étude comparée du roman et de son adaptation filmique

Dangerous Liaisons : Analysis of the Novel and its Film Adaptation

Abstract: The theme of my bachalor thesis is ?Dangerous Liaisons: Analysis of the Novel and its Film Adaptation?. In the fist part of my thesis, I focus on genaral forms of genres as film or literature and I contemplate on the characters, space, time, narrator and particular styles. Afretwards, I concentrate on the literature piece by Choderlos de Laclos and narrative categories he used in this work. Then I pay attention to the film adaptation by Roger Vadim. In the last part of my thesis, I compare several chosen scenes, characters and also the way how both authors wok with space.

Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma ?Nebezpečné známosti: srovnání románu a filmové adaptace?. Nejdříve se zaměřuji na rozbor obecné formy žánrů, jakými jsou film a literatura, zamýšlím se nad postavami, prostorem, časem, vypravěči, a jednotlivými styly. Poté se soustředím na dílo autora jménem Choderlos de Laclos a jím použité narativní kategorie. Dále přesouvám pozornost k filmové adaptaci zpracované Rogerem Vadimem. V závěru porovnávám několik zvolených scén, postavy a způsob práce tvůrců s prostorem.

Klíčová slova: literatura, filmová adaptace, Nebezpečné známosti

Jazyk práce: francouzština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14920 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KÖTELEŠOVÁ, Lucie. Les Liaisons dangereuses : étude comparée du roman et de son adaptation filmique . Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz