Mgr. Zdeněk Jirsa

Diplomová práce

Arabské jaro v demokratizačních studiích: Twin Tolerations jako předpoklad úspěšné demokratické tranzice

Arab Spring in Democratization Studies: Twin Tolerations as a Prerequisite for Democratic Transition
Anotace:
Předkládaná diplomová práce, jak již napovídá její název, se bude v kontextu událostí Arabského jara zabývat demokratizačními procesy započatými ve čtyřech vybraných zemích blízkovýchodního regionu, přičemž bude využita teorie Twin Tolerations Alfreda Stepana. Zaměřuje se tedy na testování této teorie, která bývá často uváděna jako relevantní vysvětlení úspěšného dosažení demokratické tranzice v tuniském …více
Abstract:
This diploma thesis, as its name suggests, will be in the context of the Arab Spring events dealing with democratisation processes in four selected middle-eastern countries, while using Alfred Stepan’s theory of Twin Tolerations. It focuses on confronting the theory, which is often cited a relevant explanation of the successful achievement of democratic transition in the Tunisian case with other relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií