Gabriela BENEŠOVÁ

Bakalářská práce

Spor o práva na těžbu nerostných surovin v Arktidě

Dispute over rights of raw material extraction in the Arctic
Anotace:
Oblast za polárním kruhem se v posledních letech těší zvýšené pozornosti. Je to způsobeno změnou klimatu, zlepšujícím se technologickým vybavením a také zásobami nerostných surovin, které se v oblasti nacházejí. Tato bakalářská práce pojednává o sporu na právo těžby nerostných surovin v Arktidě. Cílem práce je zachytit dosavadní vývoj v Arktidě a potvrdit či vyvrátit, zda bude nynější právní režim …více
Abstract:
The region above the Arctic Circle has received much attention in recent years due to global climate change, better technological equipment and substantial mineral resources reserves. This bachelor thesis deals with the dispute over the raw material extraction in the Arctic and its aim is to outline current development of the region and to analyse whether the current legal regime can manage territorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Gabriela. Spor o práva na těžbu nerostných surovin v Arktidě. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/