Olga Hybnerová

Bakalářská práce

Rizika automobilové nákladní dopravy při povrchové těžbě nerostných surovin

Risks of car freight transport during surface mining
Anotace:
Rizika automobilové nákladní dopravy při povrchové těžbě nerostných surovin. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku těžebních společností se silniční dopravou při převozu těžené suroviny po veřejných pozemních komunikacích, pronájem nebo nákup vozidel a mechanizace, zařízení, vliv na okolí a rizika s tím spojená.
Abstract:
Risks of car freight transport during surface mining. The be thesis is focused on the issue of road transport of extracted raw material on public road. It is also focused on reuting or purchasing vehicles and mechanization (equipment), the impact on the enviromment and the risk associated whit it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Stanislav Husák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání